<Home>
Shotokan - Kempo - Karate - Dojo "Kusunoki" e.V.
Birkenweg 15
15306 Seelow
Mitglied im Budo Studien Kreis

kusunoki@gmx.net
Guestbook


Funakoshi übt KataHeian Nidan

Heian Sandan

Heian Godan

Tekki Shodan

Bassai Dai

Jion

Empi

Hangetsu

Jitte

(diese Fotos stammen aus dem Buch Funakoshis "Karate-Do Kyohan")